Nghị quyết HĐQT phê duyệt đầu tư sửa chữa và nâng cấp khách sạn Đông Á

Công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt đầu tư sửa chữa và nâng cấp khách sạn Đông Á (MAY PLAZA HOTEL)

Viết một bình luận