Nghị quyết HĐQT v/v sửa chữa nâng cấp khu nghỉ dưỡng lão và du lịch sinh thái

Phê duyệt tiếp tục triển khai đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tại dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng và du lịch sinh thái tại xã Phúc Xuân di lịch Hồ Núi Cốc, TP. Thái Nguyên

Viết một bình luận