Tin tức

Tin tức

𝐄𝐗𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒 𝐋𝐎𝐕𝐄

𝐻𝑎̃𝑦 𝐶𝑢̛́ 𝐵𝑎̀𝑦 𝑇𝑜̉ 𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑌𝑒̂𝑢 𝑉𝑖̀ 𝐶𝑜̂ 𝐴̂́𝑦 𝑋𝑢̛́𝑛𝑔 Đ𝑎́𝑛𝑔 🎁 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐠𝐨́𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ 𝐧𝐞̂́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨𝐚🥂 𝐒𝐞𝐭 𝐌𝐞𝐧𝐮 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 399𝐯𝐧𝐝/𝐩𝐚𝐱 ✨ Hầm … Đọc tiếp

CHÀO MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10

𝑀𝑎𝑦 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑤 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡𝑦. 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟𝑠’ 𝐷𝑎𝑦. Khách sạn May Plaza kính chúc Quý khách hàng luôn có bản lĩnh … Đọc tiếp