TIN NỘI BỘ

TIN NỘI BỘ

Mùa cưới 2022 tại Khách sạn May Plaza Thái Nguyên

“𝑵𝒈𝒐̀𝒂𝒊 𝒌𝒊𝒂 đ𝒂́𝒎 𝒄𝒖̛𝒐̛́𝒊 𝒍𝒊𝒏𝒉 đ𝒊̀𝒏𝒉, 𝑩𝒂𝒐 𝒈𝒊𝒐̛̀ 𝒕𝒉𝒊̀ đ𝒆̂́𝒏 𝒍𝒖̛𝒐̛̣𝒕 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒂̂𝒚 𝒂𝒏𝒉?” Mùa cưới năm 2022 đã đến, Quý khách hãy nhanh tay … Đọc tiếp

𝗛𝗲́ 𝗹𝗼̣̂ đ𝗶𝗲̂̉𝗺 đ𝗲̂́𝗻 𝗹𝘆́ 𝘁𝘂̛𝗼̛̉𝗻𝗴 – 𝗰𝗵𝗼 𝐭𝐨̂̉ 𝐜𝐡𝐮̛́𝐜 𝐥𝐞̂̃ 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠, 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣…

Một mùa xuân tươi mới, đón chờ nhiều may mắn thành công cho các doanh nghiệp…làm sao để tổ chức ngày lễ quan trọng của … Đọc tiếp

𝐌𝐚̀𝐧 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐡𝐨̂𝐧 𝐭𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐯𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚̣𝐢 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 𝐌𝐚𝐲 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧

Hầm rượu May Plaza Thái Nguyên luôn là vườn ươm hạnh phúc cho nhiều đôi bạn trẻ trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên! Hầm rượu … Đọc tiếp

Đ𝐀̀𝐎 𝐓𝐀̣𝐎 𝐋𝐄̂̃ 𝐓𝐀̂𝐍 𝐊𝐇𝐀́𝐍𝐇 𝐓𝐈𝐄̂́𝐓 & 𝐩𝐡𝐮̣𝐜 𝐯𝐮̣ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐜𝐮̛𝐨̛́𝐢, 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̣ 𝐭𝐚̣𝐢 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 𝐌𝐚𝐲 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚

Lễ cưới là một trong những sự kiện trọng đại của đời người, là sự hãnh diện của mỗi gia đình đối với anh em, … Đọc tiếp

𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 𝐌𝐚𝐲 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 – 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐

Với slogan “Dịch vụ tốt nhất vẫn phấn đấu tốt hơn!” Khách sạn May Plaza Thái Nguyên không ngừng hoàn thiện mỗi ngày để đem … Đọc tiếp

Gặp mặt đầu xuân

𝑋𝑢𝑎̂𝑛 𝑜̛𝑖 𝑋𝑢𝑎̂𝑛 𝑣𝑎̂̃𝑛 𝑚𝑢𝑜̂𝑛 đ𝑜̛̀𝑖 𝑦𝑒̂𝑢 𝑚𝑒̂́𝑛 𝑋𝑢𝑎̂𝑛 𝑁ℎ𝑎̂́𝑝 𝑐ℎ𝑒́𝑛 𝑣𝑢𝑖 𝑡𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑙𝑦 𝑟𝑢̛𝑜̛̣𝑢 𝑚𝑢̛̀𝑛𝑔 𝑁𝑔𝑎̀𝑦 đ𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 ℎ𝑎̣𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑢́𝑐 𝑝ℎ𝑎́𝑡 𝑡𝑎̀𝑖 … Đọc tiếp