Bar,Cafe

Bar,Cafe

𝑺𝒖𝒎𝒎𝒆𝒓 𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐𝒐𝒏 𝑻𝒆𝒂 – 𝑻𝒓𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒑𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 𝑴𝒖̀𝒂 𝑯𝒂̣

“𝑺𝒖𝒎𝒎𝒆𝒓 𝑨𝒇𝒕𝒆𝒓𝒏𝒐𝒐𝒏 𝑻𝒆𝒂 – 𝑻𝒓𝒂̀ 𝒄𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒑𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒃𝒂̉𝒏 𝑴𝒖̀𝒂 𝑯𝒂̣” Còn gì tuyệt vời hơn khi được cùng bạn bè hàn huyên, nhâm nhi tách … Đọc tiếp