MayplazaHotel

CBTT – NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2021

𝐄𝐗𝐏𝐑𝐄𝐒𝐒 𝐋𝐎𝐕𝐄

𝐻𝑎̃𝑦 𝐶𝑢̛́ 𝐵𝑎̀𝑦 𝑇𝑜̉ 𝑇𝑖̀𝑛ℎ 𝑌𝑒̂𝑢 𝑉𝑖̀ 𝐶𝑜̂ 𝐴̂́𝑦 𝑋𝑢̛́𝑛𝑔 Đ𝑎́𝑛𝑔 🎁 𝐓𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐠𝐨́𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ 𝐧𝐞̂́𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐡𝐨𝐚🥂 𝐒𝐞𝐭 𝐌𝐞𝐧𝐮 𝐜𝐨𝐮𝐩𝐥𝐞 399𝐯𝐧𝐝/𝐩𝐚𝐱 ✨ Hầm … Đọc tiếp

CHÀO MỪNG NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM 13/10

𝑀𝑎𝑦 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠 𝑔𝑟𝑜𝑤 𝑎𝑛𝑑 𝑏𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑜𝑢 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑡𝑦. 𝐻𝑎𝑝𝑝𝑦 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑒𝑛𝑒𝑢𝑟𝑠’ 𝐷𝑎𝑦. Khách sạn May Plaza kính chúc Quý khách hàng luôn có bản lĩnh … Đọc tiếp