Nghị quyết HĐQT v/v ký kết hợp đồng thi công dự án Hồ Núi Cốc

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thông báo Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng thi công dự án Hồ Núi Cốc

Viết một bình luận