Tập đoàn khách sạn Đông Á (DAH: HSX) Quý II dự kiến có lãi sau 3 quý lỗ ròng.

Ngày 23/06/2021, tại trụ sở công ty cổ phần tập đoàn khách sạn Đông Á (DAH: HSX), Hội đồng quản trị và ban tổng giám đốc đã có buổi họp tổng kết tình hình sản xuất kinh doanh quý II/2021 cũng như triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý III/2021, đánh giá lại công tác tái cơ cấu của tập đoàn và các giải pháp nhiệm vụ kiện toàn của DAH trong thời gian tới.

Ông Phạm Huy Thành – Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT Tham dự buổi họp với các lãnh đạo chủ chốt tập đoàn.
Tại cuộc họp HĐQT đã lắng nghe ý kiến của ban điều hành, các đơn vị thành viên. Các ý kiến nêu bật lên kết quả, thực tiễn hoạt động tại các đơn vị thành viên với những thuận lợi, khó khăn nhất định cùng với kiến nghị cụ thể đối với những hoạt động, mảng nghiệp vụ, HĐQT đã quán triệt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông thường niên giao phó, đã có những chỉ đạo cụ thể, đốc thúc ban điều hành tập đoàn và các đơn vị thành viên bám sát kế hoạch kinh doanh cụ thể theo từng tháng xây dựng kế hoạch ứng phó covid-19, thực trạng triển khai kế hoạch kinh doanh quý II/2021 có thể nói được xem là hết sức tích cực sau thời gian tái cơ cấu.
Tại hội nghị, ban lãnh đạo đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh sơ bộ quý II/2021, theo đó sau ba quý liên tiếp thua lỗ, quý II/2021 hoạt động sản xuất kinh doanh của DAH đã có lãi trở lại. Hoạt động sản xuất kinh doanh khách sạn, hội nghị, nhà hàng khởi sắc, công suất phòng lấp đầy trên 85% (phục vụ khách chuyên gia tại khu công nghiệp), kết luận tại hội nghị, thay mặt hội đồng quản trị, Ông Phạm Huy Thành – CT HĐQT đánh giá cao nỗ lực của ban điều hành đã nhanh chóng đổi mới, sáng tạo, đoàn kết đạt được các kết quả kinh doanh khả quan trên. Về chiến lược phát triển bền vững trong thười gian tới, HĐQT định hướng phát triển mở rộng các ngành nghề, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các dịch vụ đẳng cấp, nâng cao thương hiệu của tập đoàn DAH trên thị trường.

Viết một bình luận