May Plaza Hotel được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự

Phòng Cảnh sát QLHC và TTXH chứng nhận Công ty TNHH Du Lịch Đông Á đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh dịch vụ: Lưu trú, dịch vụ xoa bóp và dịch vụ karaoke tại khách sạn May Plaza Hotel thuộc số 668, đương Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Chi tiết giấy chứng nhận kèm theo.

Viết một bình luận