CBTT- CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN QUÝ II 2021

Công ty cổ phần tập đoàn khách sạn DAH công bố công văn giải trình biến động lợi nhuận trong báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2021.

Viết một bình luận