CBTT- CÔNG BỐ BÁO CÁO QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 DAH

Công bố báo cáo tình hình quản trị công ty cổ phần tập đoàn khách sạn Đông Á 6 tháng đầu năm 2021. Chi tiết theo văn bản kèm theo.

Viết một bình luận