CBTT- CÔNG BỐ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 2712/2021-HĐQT NGÀY 27/12/2021 THÔNG QUA GIAO DỊCH ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU DO CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ SMART INVEST PHÁT HÀNH

Viết một bình luận