Quyết đinh của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên v/v chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế hóa đơn

Viết một bình luận