MAY PLAZA HOTEL (DAH: HSX) TĂNG CƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, ĐẢM BẢO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH

Lớp học Quản lý khách sạn đặc biệt tại Khách sạn May Plaza.

Lớp học Quản lý khách sạn là khóa đào tạo đặc biệt trong chuỗi các khoá đào tạo tại Khách sạn May Plaza do chính Tổng giám đốc khách sạn, bà Trần Nữ Ngọc Anh tổ chức và trực tiếp đào tạo. Bà Trần Nữ Ngọc Anh là một chuyên gia có kinh nghiệm quản lý khách sạn & du lịch hơn 20 năm.

Khoá học đề cập đến những vấn đề quản lý, vận hành khách sạn quan trọng như: kỹ năng giao tiếp ứng xử, giải quyết vấn đề, tổ chức họp hiệu quả, tạo động lực làm việc cho nhân viên, quản lý sự thay đổi, uỷ quyền, kỹ năng lãnh đạo và làm việc nhóm, kỹ năng đánh giá, khen thưởng và kỷ luật nhân viên, tiêu chuẩn và quy trình các bộ phận trong khách sạn …

Học viên gồm tất cả các quản lý của Khách sạn May Plaza tham gia và đã hoàn thành xuất sắc trong hơn 10 buổi học.

Khách sạn May Plaza sẽ liên tục tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu hơn về quản lý khách sạn, nghiệp vụ các nghề lễ tân, buồng phòng, nhà hàng, quầy bar, bếp …  nhằm đưa khách sạn trở thành một khách sạn đăng ký 4 sao, phục vụ 5 sao đẳng cấp nhất tại Thành phố Thái Nguyên.

Sau khoá đào tạo, các học viên của khóa học tại Khách sạn May Plaza gửi lời cám ơn chân thành, bày tỏ sự tự tin hơn trong công việc tới Giảng viên – Bà Trần Nữ Ngọc Anh – Tổng giám đốc Khách sạn May Plaza.

Việc luôn tang cường kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCNV, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Tập Đoàn Khách Sạn Đông Á (MCK:DAH) ngày càng ổn định và phát triển.

Kết thúc 2 tháng quý III năm 2021, hoạt động sản xuất kinh doanh của tập đoàn tiếp tục đạt các kết quả khả quan, ước đạt trên 100 tỷ đồng doanh thu và trên 13 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Đây là kết quả của những nỗ lực vượt bậc của tập thể CBCNV Tập đoàn sau thời gian tái cơ cấu toàn diện.

Viết một bình luận