ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 – Công ty Cổ Phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (DAH)

? Sáng nay, ngày 28/06/2022 Công ty Cổ Phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á (mã CK: DAH) đơn vị chủ quản của May Plaza Hotel đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược hoạt động trong năm tài chính 2022.

✍️✍️ DAH công bố với các cổ đông kết quả kinh doanh năm 2021, công ty đã có những bước phát triển vượt bậc:

Doanh thu đạt ???% kế hoạch năm, tăng ?.???% so với năm 2020

Lợi nhuận sau thuế tăng ???% so với năm 2020

Những kết quả Công ty đạt được năm 2021 là khẳng định sự đúng đắn trong chiến lược phát triển bền vững mà Ban lãnh đạo đã thực hiện trong nhiều năm qua.

? Trong năm 2022, DAH tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản trị, điều hành của Công ty theo chuẩn mực của Công ty đại chúng. Đặc biệt, DAH tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, điều hành chủ chốt có đủ năng lực, tâm huyết và trách nhiệm. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo phương châm: cá nhân trách nhiệm, hệ thống kỷ cương, tập thể công hiến.

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp, hứa hẹn mang đến những thành tựu rực rỡ hơn cho DAH trong nhiệm kỳ 2022-2027.

Một số hình ảnh tại Đại hội Cổ đông thường niên sáng nay tại May Plaza Hotel.

#DAH#Daihoicodong2022

————————————————–

???́?? ??̣? ??? ????? ???́? ?????̂?

?ị?? ?ụ ?ố? ??ấ? ?ẫ? ??ấ? đấ? ?ố? ?ơ?!

? Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

☎ Hotline: 0868.812.615 – 0868.613.615

?Website: www.mayplazahotel.com

?Email: mayplazahotel@gmail.com

?Địa chỉ: số 668 Phan Đình Phùng, tổ 7, phường Đồng Quang, tỉnh Thái Nguyên.

Viết một bình luận