CBTT- THÔNG BÁO TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÁCH SẠN ĐÔNG Á

Công ty cổ phần tập đoàn khách sạn Đông Á Công bố tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo đề nghị tại công văn số 3576/UBCK-PTTT của ủy ban chứng khoán nhà nước về việc hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của công ty cổ phần tập đoàn khách sạn Đông Á ngày 14/7/2021

Viết một bình luận