Công ty Cổ phần Tập đoàn khách sạn Đông Á công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022 và Giải trình chênh lệch LNST so với cùng kỳ năm trước.

Viết một bình luận