Công bố nghị quyết số 2306/2021/NQ-HĐQT ngày 23/6/2021 về việc ký kết hợp đồng thi công sửa chữa, nâng cấp khách sạn Đông Á.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đầu tư sửa chữa và nâng cấp khách sạn Đông Á

Viết một bình luận