Công bố nghị quyết số 2306/2021/NQ-HĐQT ngày 23/6/2021 về việc ký kết hợp đồng thi công sửa chữa, nâng cấp khách sạn Đông Á

Thông qua việc ký kết hợp đồng thi công sử chữa, nâng cấp khách sạn Đông Á (MAY PLAZA HOTEL).

Viết một bình luận