CBTT-GIẢI TRÌNH BIẾN ĐỘNG LỢI NHUẬN CỦA BCTC RIÊNG QUÝ III VÀ BCTC HỢP NHẤT QUÝ III NĂM 2021

Công ty cổ phần khách sạn Đông Á công bố công văn giải trình biến động lợi nhuận sau thuế quý III năm 2021, chi tiết file đình kèm

Viết một bình luận