CBTT – VỀ VIỆC NGÀY 21/12/2023 CÔNG TY ĐÃ NHẬN ĐƯỢC BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU CỦA ÔNG PHẠM HUY THÀNH.

Viết một bình luận