CBTT – NGÀY 29/12/2023 CÔNG TY ĐÃ NHẬN ĐƯỢC BÁO CÁO VỀ NGÀY KHÔNG CÒN LÀ CỔ ĐÔNG LỚN, NHÀ ĐẦU TƯ NẮM GIỮ 5% TRỞ LÊN CỔ PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ ĐÓNG CỦA ÔNG PHẠM HUY THÀNH.

Viết một bình luận