CBTT – Công ty Cổ phần Tập đoàn Khách sạn Đông Á công bố thông tin: Ngày 08/04/2024 DAH đã nhận được Đơn từ nhiệm của trưởng BKS – ông Nguyễn Trường Sơn.

Viết một bình luận