Events

Events

𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐬𝐚̣𝐧 𝐌𝐚𝐲 𝐏𝐥𝐚𝐳𝐚 𝐓𝐡𝐚́𝐢 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 – 𝐍𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐧𝐚̆𝐦 𝟐𝟎𝟐𝟐

Với slogan “Dịch vụ tốt nhất vẫn phấn đấu tốt hơn!” Khách sạn May Plaza Thái Nguyên không ngừng hoàn thiện mỗi ngày để đem … Đọc tiếp