CÔNG BỐ THÔNG TIN

STTTên văng bảnNgày đăngTải File
1Công bố quyết định 2306.02/2021/DAH-CBTT về việc ký kết hợp đồng thi công dự án đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng lão và du lịch sinh thái01/07/2021Tải ngay
2Công bố nghị quyết số 2306/2021/NQ-HĐQT ngày 23/6/2021 về việc ký kết hợp đồng thi công sửa chữa, nâng cấp khách sạn Đông Á.
01/07/2021

Tải ngay
3Tập đoàn khách sạn Đông Á (DAH: HSX) Quý II dự kiến có lãi sau 3 quý lỗ ròng.
01/07/2021

Tải ngay
4Khách sạn Đông Á Plaza: Địa điểm tổ chức gặp mặt đầu xuân tại Thái Nguyên
01/07/2021

Tải ngay